Komornik

Kiedy wierzyciel ponosi koszty egzekucji komorniczej?

Kiedy wierzyciel ponosi koszta egzekucji

W lutym 2018 roku weszła w życie nowa ustawa, która miała być swoistą rewolucją, jeżeli chodzi o komornicze koszty egzekucji. Nazwana „Ustawą o kosztach komorniczych” jest tylko częścią nowej regulacji, która podzieliła poprzednią ustawę na dwie osobne, zmieniając wiele przepisów. Na jakiej podstawie obecnie naliczane są koszty egzekucji i czy może je ponieść wierzyciel? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?

Czym są koszty komornicze?

Kluczowe znaczenie mają tutaj artykuły 5 i 6 wspomnianej regulacji. Pierwszy z nich formułuje prostą zasadę, zgodnie z którą komornikowi przysługuje zwrot kosztów. Drugi je wylicza, wskazując na m.in. koszty wynajęcia biegłych, koszty transportu czy ogłoszeń. Formuła tych artykułów daje nam prawo sądzić, że tworzą one katalog zamknięty.

Pierwszy przypadek, w którym wierzyciel ponosi koszty egzekucji, wskazuje artykuł 7. Mianowicie:

Art.7.1.Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Oznacza to, ni mniej ni więcej, że gdy jako wierzyciele wnosimy o dokonanie czynności, które zmuszają komornika do poniesienia kosztów, powinniśmy zapłacić mu zaliczkę. Oczywiście na mocy tego samego przepisu również dłużnik może być zobowiązany do zapłaty zaliczki, jednak nie jest to przedmiotem tego artykułu. Termin na uiszczenie zaliczki nie może być krótszy niż siedem dni, ustawa nie przewiduje górnej granicy.

Czytaj również: Służebność mieszkania a licytacja komornicza, Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej?

Co jeszcze może obciążyć wierzyciela?

Oprócz zaliczki może okazać się, że na mocy art. 7 omawianej ustawy, wierzyciel będzie musiał pokryć wszystkie koszty egzekucji:

Art. 7. 6. Jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki.

Nie zapominajmy, że mowa jest tutaj również o wynagrodzeniu komornika. Je również będzie musiał pokryć wierzyciel, na mocy kolejnych przepisów:

Art.12.Ustalając wysokość należności z tytułu wydatków, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3, komornik uwzględnia wynagrodzenie oraz celowe i niezbędne wydatki wskazane na rachunku lub fakturze złożonej przez podmiot uprawniony do otrzymania należności.

Taka regulacja wynika z charakteru pracy komorników sądowych, którzy prowadzą semi-prywatną działalność gospodarczą. Jednym słowem ich zarobki są zależne od skuteczności i ilości przeprowadzonych egzekucji. Możliwość przeniesienia kosztów na wierzyciela ma być zabezpieczeniem interesu komornika, a także racjonalizować ten proces. W obecnym stanie prawnym nikt nie będzie ryzykował egzekucji niewielkich kwot, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że dłużnik jest niewypłacalny. Bezskuteczność egzekucji jest swoistym straszakiem na wierzyciela, który musi mieć rozeznanie, czy egzekucja ma szansę się powieść.

Koszty opłat komorniczych

Oprócz wynagrodzenia i niezbędnych kosztów egzekucji komorniczej, wierzyciel musi ponosić również koszty opłat komorniczych, gdyż to najczęściej on składa wszelakie wnioski. Wynika to z art. 22.1 ustawy:

Art.22.1. Opłatę od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, opłatę za egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz opłaty, o których mowa w art. 40–42, art. 43 ust. 1 oraz art. 44, wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, wykonanie zabezpieczenia roszczenia, wszczęcie innego postępowania albo dokonanie innej czynności.

Ponadto jest to regulacja która ma sprawić, że komornik sądowy może być spokojny o rentowność swojej działalności. W przeciwnej sytuacji mogłoby dochodzić do sytuacji, gdy decyzje komornika byłyby bardzo uznaniowe – nie chciałby narażać się na koszty, których następnie nikt by nie pokrył. Szczegółowo wysokości różnorakich opłat opisuje Oddział 3 i 4 niniejszej ustawy.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą