Prawo Spadkowe Testament Zachowek

Kiedy sporządzić wykaz inwentarza?

kiedy sporządzić wykaz inwentarza

Wykaz inwentarza zwany jest inaczej prywatnym spisem inwentarza. Od typowego spisu odróżnia go jednak mniejszy stopień sformalizowania, jego sporządzenie nie wymaga bowiem udziału komornika. Spadkobierca, bądź wykonawca testamentu może samodzielnie, we własnym zakresie wykonać taki wykaz, wskazując co składa się na masę spadkową.

Jak sporządzić wykaz inwentarza i co powinien zawierać?

Sporządzenie spisu inwentarza samodzielnie, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się formą prostszą i przystępniejszą od zlecania dokonania spisu komornikowi, może przysporzyć pewnych problemów. Aby dokonać samodzielnie wykazu inwentarza, osoba zainteresowana musi przede wszystkim orientować się w majątku spadkodawcy. Wykaz inwentarza polega w gruncie rzeczy na wyszczegółowieniu konkretnych składników – aktywów i pasywów – jakie wchodzą w skład spadku. Dlatego niejednokrotnie zdarzy się tak, że mimo iż dana osoba będzie podmiotem formalnie uprawnionym do sporządzenia wykazu inwentarza, to brak wiedzy o stanie majątku spadkodawcy uniemożliwi jej jego opracowanie.

Co dokładnie wyszczególnić w wykazie inwentarza?

W wykazie inwentarza ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych. Należy także podać ich wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Oprócz tego ujawnić należy także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Ustawa nakłada na podmiot sporządzający taki wykaz obowiązek dochowania należytej staranności – oznacza to, że wartość przedmiotów musi być określona jak najdokładniej i w jak najbardziej obiektywny sposób. Nadto wykaz taki powinien być zupełny – przy jego sporządzeniu nie można celowo pomijać żadnych znanych jej składników majątku.

Wspólny wykaz inwentarza

Jeśli jednak po złożeniu wykazu inwentarza ujawnione zostaną przedmioty należące do spadku, czy długi spadkowe w nim pominięte, składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza. 

Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiorcę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Każdy z tych podmiotów może także złożyć własny, odrębny wykaz.

Kiedy sporządzić wykaz inwentarza? Do czego jest on potrzebny?

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zależy od tego, czy przyjmie on spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy też bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. W tym drugim przypadku odpowiedzialność będzie ograniczona jedynie do wysokości inwentarza – dlatego tak istotne jest, by określić go prawidłowo.  Wobec tego zarówno wykaz, jak i spis inwentarza, jest istotnym dokumentem w sytuacji, kiedy spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zastanawiasz się czy poniesiesz odpowiedzialność za długi zmarłego bliskiego? Wejdź tutaj i koniecznie dowiedz się więcej!

Wykaz inwentarza a dziedziczenie

Wykaz inwentarza zazwyczaj wykorzystywany jest w razie dziedziczenia w bliskim kręgu rodziny. Kiedy spadkodawca pozostawia po sobie majątek, którego oszacowanie nie przysparza wielu trudności, np. w kolejce nie ustawiają się wierzyciele, a majątek nie przedstawia niezliczonej liczby wartościowych ruchomości, czy nieruchomości i przede wszystkim – spadkobierca czuje się na siłach, by samodzielnie podjąć się opracowania takiego wykazu – jest to jak najbardziej korzystne.

Egzekucja z majątku spadkobierców – dowiedz się więcej tutaj!

Samodzielne wykonanie inwentarza

Przesłanką, która najbardziej przemawia za samodzielnym wykonaniem wykazu inwentarza są przede wszystkim koszty. Należy bowiem pamiętać, że komornik z tytułu wykonania spisu inwentarza obciąży nas kosztami swojej pracy. W jakiej wysokości? Mowa tu o wynagrodzeniu odpowiednim, a dokładniej uzależnionym od czasu pracy jaka będzie konieczna do jego wykonania.

Warto podkreślić także, że złożenie wykazu inwentarza do sądu nie wymaga wniesienia żadnej opłaty. Jest jednak ważny wymóg formalny, którego spełnienie warunkuje przyjęcie wykazu przez sąd – musi on zostać złożony na urzędowym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy jednak pamiętać, że wykaz inwentarza jest traktowany jako dokument prywatny. Dlatego, jeśli w sprawie spadkowej zostanie wykonany spis inwentarza przez komornika – to on będzie miał znaczenie nadrzędne i decydujące.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz