Dług Ochrona konsumenta Prawo Bankowe

Projekt nowej ustawy antylichwiarskiej – co się zmieni?

Projekt nowej ustawy antylichwiarskiej – co się zmieni

Wydawałoby się, że rosnące zarobki sprzyjają oszczędności. Rzeczywistość jest jednak odmienna. Im większą gotówką dysponujemy, tym większe mamy potrzeby. Przez to, gdy pojawia się nagła awaria lodówki, czy pralki zamiast sięgnąć do portfela zwracamy się do instytucji pozabankowych o szybką pożyczkę. Często nie wiedząc, że warunki zawieranej umowy nie są tak korzystne, jakby się wydawało.

Ustawa antylichwiarska – czym jest?

Ustawa antylichwiarska pojawiła się po raz pierwszy w polskiej przestrzeni prawnej w 2015 r. Obejmowała zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawie o kredycie konsumenckim. Kolejna nowelizacja pojawiła się szybko, bo już w 2017 r. w postaci zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Jak widać, materia ta cieszy się szczególnym zainteresowaniem rządu. W lutym tego roku zaprezentowano bowiem nowe założenia, których najważniejsze aspekty znajdziesz poniżej!

Ustawa antylichwiarska – co się zmieni?

Zakupy na raty to nie tylko odsetki. Do kwoty pożyczki doliczane są także prowizje, marże, czy obowiązkowe ubezpieczenie, w rezultacie czego jej rzeczywisty koszt jest zdecydowanie wyższy. Nowa ustawa antylichwiarska zakłada, że maksymalny koszt takich dodatkowych opłat nie będzie mógł przekroczyć 45 % kwoty pożyczki w skali roku. Jeżeli zaś pożyczka ratalna nie przekroczy 6 miesięcy dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 %.

Ten sam mechanizm zastosowano wobec popularnych chwilówek. Podobnie jak przy sprzedaży ratalnej także w tym przypadku do kwoty pożyczki doliczane są prowizje i dodatkowe opłaty, które powiększają jej koszt. Według nowych zasad limit dodatkowych opłat przy chwilówkach nie będzie mógł przekroczyć 45 % kwoty pożyczki w skali roku. Jeżeli zaś pożyczka zawierana będzie na okres jednego miesiąca dodatkowe opłaty nie będą mogły przekroczyć 22 % jej kwoty.

Kolejny limit pojawia się przy zabezpieczeniu pożyczek konsumenckich. Nie będzie ono mogło przekroczyć wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45 %. W przypadku pożyczki udzielanej na podstawie umowy cywilnoprawnej limit ten zakreślony zostanie na poziomie 25 %.  Skutkiem takiego ograniczenia będzie brak możliwości zajęcia przez pożyczkodawcę mienia o wartości znacznie przewyższającej początkową kwotę pożyczki. Według założeń egzekucja komornicza nie będzie mogła być prowadzona z nieruchomości dłużnika, jeżeli zadłużenie nie będzie przekraczać 5 % wartości nieruchomości.

W projekcie nie zabrakło także przepisów karnych. Odpowiedzialność karną poniesie osoba, która w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m. in. z umowy pożyczki, zażąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna. Czyn ten zagrożony będzie karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5.

Projekt nowej ustawy antylichwiarskiej – podsumowanie

Założenia nowej ustawy antylichwiarskiej są radykalne. W najbliższym czasie okaże się, czy zaprezentowane regulacje wejdą w życie w takiej postaci. Obecnie projekt ustawy pozostaje na etapie konsultacji.  

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Zwroty z Banku

Odbierz swoje pieniądze za wcześniej spłacony lub skonsolidowany kredyt


Zwroty z Banku

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą