Hipoteka Księgi Wieczyste Ogólne

Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania?

Kto jest właścicielem mieszkania – jak to sprawdzić

Planujesz zakup mieszkania? Koniecznie sprawdź kto jest właścicielem mieszkania oraz czy osobie podającej się za właściciela nieruchomości faktycznie przysługuje do niej prawo własności.

Jak dowiem się kto jest właścicielem mieszkania?

Jeśli interesuje Cię kto jest właścicielem mieszkania, dla którego została już urządzona księga wieczysta to sytuacja nie jest skomplikowana. Wystarczy bowiem odszukać w wyszukiwarce na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, daną księgę wpisując jej numer i zajrzeć do działu II. Dowiemy się stamtąd kto jest właścicielem, bądź właścicielami jeśli jest ich kilkoro, interesującego nas mieszkania.

Zgodnie bowiem z zasadą, że nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada, sprzedaż mieszkania przez osobę niebędącą jego właścicielem nie odniesie skutku. Chyba, że … uprzednio sprawdzimy treść księgi wieczystej!

Nawet jeśli osoba widniejąca w księdze jako właściciel, w rzeczywistości nim nie jest, dokonana z nim czynność pozostanie w mocy. Dzieje się tak za sprawą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, która stanowi, że:

„W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe”

co wprost dowodzi temu, że zanim podpiszemy umowę przenoszącą na nas własność nieruchomości, warto sprawdzić księgę wieczystą i dane osoby wpisanej do niej jako właściciela.

Nie wiesz jaki numer księgi wieczystej ma interesująca Cię nieruchomość? Tu dowiesz się jak go uzyskać: Księga wieczysta po numerze działki lub bez numeru. Z tego wpisu dowiesz się jak znaleźć księgę wieczystą znając tylko adres bądź numer działki.

Kto jest właścicielem mieszkania, które powstało wskutek przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości?

Zgodnie z prawem, w razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

W takim wypadku księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się księgą wieczystą dla nieruchomości. Należy pamiętać, że jeśli w tej księdze wpisana jest hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, obciąża ona nieruchomość.

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, poza sprawdzeniem właściciela, warto upewnić się, czy nieruchomość nie jest zadłużona. Zobacz jak to zrobić czytając: Zadłużenie mieszkania – jak je sprawdzić?

Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania w sytuacji, kiedy dla nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta?

Niektóre nieruchomości nie mają urządzonej księgi wieczystej, a co za tym idzie sposobem przedstawionym w pierwszej części artykułu nie dowiemy się kto jest właścicielem mieszkania. Dla potwierdzenia posiadania prawa własności do nieruchomości, osoba będąca właścicielem, może okazać nam akt notarialny potwierdzający nabycie własności nieruchomości, czy orzeczenia sądu o nabyciu spadku, czy stwierdzeniu zasiedzenia.

Jednak jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości, dla której nie została urządzona księga wieczysta, musimy się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Bowiem skoro mieszkanie nie ma swojej księgi, w drodze następstwa nie może obowiązywać rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Musimy liczyć się z tym, że osoba proponująca nam zakup mieszkania może okazać się nieuczciwa. Wtedy parasol ochronny w postaci rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie będzie obowiązywać. W takim wypadku reguła wspomniana wyżej, mówiąca o tym, że nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, niż sam posiada w pełni zajdzie zastosowanie, a my stracimy pieniądze … i nerwy.

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz