Hipoteka Księgi Wieczyste

Zadłużenie mieszkania – jak je sprawdzić?

Zadłużenie mieszkania

Zadłużenie mieszkania to częste zjawisko w gospodarce. Co jednak kryje się pod tym potocznym sformułowaniem? Zadłużenie mieszkania oznacza formalnie ustanowienie na nim zabezpieczenia w postaci hipoteki. Wówczas, jeśli dłużnik nie spłaci zaciągniętego zobowiązania, wierzyciel będzie miał prawo zlicytować nieruchomość obciążoną hipoteką.

Informacja na temat zadłużenia mieszkania może być przydatna w różnych okolicznościach.

Przede wszystkim – gdy zobowiązanie zostało już spłacone i chcemy się upewnić, że hipoteka została wykreślona. Poza tym zadłużenie mieszkania może interesować osoby rozważające inwestycyjny jego zakup. Dane na temat tego czy istnieje i jak wysokie jest zadłużenie mieszkania, znajdziemy w księdze wieczystej nieruchomości. Treść ksiąg wieczystych udostępniana jest bezpłatnie przez ministerstwo sprawiedliwości. Bazę tę znajdziesz pod adresem strony internetowej:

Wyszukaj księgę – ministerstwo sprawiedliwości

Więcej informacji...

Więcej informacji na temat tego jak skorzystać z bazy znajdziesz w artykule: Jak i gdzie sprawdzić księgę wieczystą – poradnik.Jeśli nie wiesz jak znaleźć numer księgi wieczystej przeczytaj artykuł: księga wieczysta po numerze działki lub bez numeru oraz Numer księgi wieczystej – jak ustalić?

Gdy już otworzysz treść księgi – przejdź do działu IV.

Tam znajdują się dane odnośnie tego, czy występuje zadłużenie mieszkania, czy nie, czyli – czy w księdze wieczystej widnieje hipoteka. Dane będą wskazywać, na jaką kwotę ustanowiono hipotekę i na rzecz jakiego wierzyciela. Jeśli natomiast dział IV jest pusty, oznacza to, że mieszkanie nie jest zadłużone.

Skoro już wiesz, czy na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, musisz wiedzieć, że kwota zadłużenia wpisana w księdze wieczystej nie oznacza tego, jak wysoki w rzeczywistości jest aktualny dług. Hipoteka oznacza jedynie do jakiej wysokości zobowiązanie jest zabezpieczone. Hipoteka na 300 000 zł widnieje w takiej samej wysokości nawet, gdy zobowiązanie wynosi już tylko np. 10 000 zł, bo kredyt jest prawie w całości spłacony. Po całkowitej spłacie zobowiązania hipoteka zostaje wykreślona na wniosek właściciela nieruchomości. Jak złożyć taki wniosek dowiedz się w artykule: wniosek o wykreślenie hipoteki wypełniony wzór z objaśnieniem.

Pomoc

Księga wieczysta dział IV

 

Czy toczą się jakieś egzekucję – przejdź do działu III

Z działu trzeciego księgi wieczystej można się dowiedzieć czy została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub czy na nieruchomości ciążą  prawa innych osób ( np. prawo służebności drogi czy mieszkania, dzierżawa, i  inne roszczenia osób trzecich).

Czytając dział III Księgi Wieczystej  możemy zauważyć w pierwszej części wpisy. Następnie widzimy dane osób fizycznych lub prawnych na rzecz, których takich wpisów dokonano. U dołu działu III KW zajdziemy wymienione dokumenty, które były podstawą dokonania wpisów.

Pomoc

dział III księgi wieczystej

Podsumowując – fakt, że w księdze wieczystej wpisano hipotekę na kwotę 300 000 zł nie oznacza, że w tej wysokości występuje zadłużenie mieszkania. Faktyczne zadłużenie może ustalić jedynie właściciel nieruchomości lub jej współwłaściciel zwracając się z zapytaniem do wierzyciela – najczęściej banku.

Natomiast jeżeli w dziale III Księgi Wieczystej znajdziemy wpisy świadczące o toczącej się egzekucji to może znaczyć, że podmioty w tym dziale wpisane mają roszczenia w stosunku do właściciela i zamierzają dochodzić swoich środków z licytacji tej nieruchomości

r. pr. Magdalena Pledziewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz