Księgi Wieczyste

Przeglądanie księgi wieczystej – jak uzyskać wgląd do księgi

Przeglądanie księgi wieczystej

Jak znaleźć informację o tym kto jest właścicielem danej nieruchomości lub czy jest ona zadłużona? Jak sprawdzić czy hipoteka albo inne prawo obciążające naszą nieruchomość zostało już z księgi wykreślone? Dowiemy się tego tylko przez przeglądanie księgi wieczystej. Powstaje zatem pytanie – jak uzyskać dostęp do treści księgi i kto ma w ogóle do tego prawo? O tym jak w praktyce przeglądać treść księgi i jaka jest różnica między treścią księgi a jej aktami, przeczytasz w niniejszym artykule.

Gdzie uzyskam dostęp do treści księgi?

Z treścią księgi wieczystej możemy zapoznać się w sądzie rejonowym prowadzącym akta danej nieruchomości. Dodatkowo, od 2010 r., Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie księgi wieczystej przez Internet. Tzw. Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się pod adresem internetowym:  http://ekw.ms.gov.pl. Po wyświetleniu się strony głównej powinniśmy wybrać opcję „przeglądanie księgi wieczystej”

Czego dowiemy się podczas przeglądania księgi?

Przeglądanie księgi wieczystej umożliwi nam ustalenie następujących danych:

– w dziale I księgi wieczystej (oznaczenie nieruchomości) znajdziemy: numer działki, dane na temat położenia nieruchomości, sposobu korzystania z niej oraz jej wielkości. Tutaj dowiemy się też, czy do danej nieruchomości przypisane jest prawo korzystania z nieruchomości sąsiedniej, np. czy została ustanowiona służebność drogi koniecznej na działce sąsiedniej, aby umożliwić dostęp do drogi publicznej;

– w dziele II księgi wieczystej (własność) dowiemy się kto jest właścicielem nieruchomości;

– w dziele III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) dowiemy się np. czy nieruchomość została zajęta przez komornika bądź czy ciąży na niej służebność mieszkania albo służebność gruntowa (na rzecz nieruchomości sąsiedniej). Tu też możemy znaleźć informację o tym, czy nieruchomość została wydzierżawiona, bądź wynajęta.

– w dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) znajdziemy informację o ewentualnej hipotece, jeśli została na nieruchomości ustanowiona. Dane te obejmują – wysokość sumy zabezpieczenia, dane podmiotu, na rzecz którego hipotekę ustanowiono, dane umowy, którą hipoteka zabezpiecza.

U dołu każdego działu znajdziemy rubryki poświęcone źródłom wpisów. Stąd dowiemy się, np. w jakiej drodze właściciele weszli w posiadanie nieruchomości – czy była to umowa sprzedaży, czy może darowizny.

Stan aktualny i stan historyczny

Wart jest podkreślenia fakt, że księgę możemy przeglądać w dwóch trybach. Tryb pierwszy to przeglądanie aktualnej księgi wieczystej oraz tryb drugi – przeglądanie zupełnej księgi wieczystej.

Tryb pierwszy ukaże nam jaki jest aktualny stan prawny nieruchomości. Nie znajdziemy tu danych historycznych, które zostały już zmienione. Tego dowiemy się gdy wybierzemy przeglądanie księgi wieczystej w trybie zupełnym. W tym trybie widzimy zarówno wpisy aktualne, jak i wpisy już wykreślone. Wiemy stąd, np. kim byli poprzedni właściciele nieruchomości.

Czy przeglądanie księgi wieczystej jest odpłatne?

Przeglądanie treści księgi wieczystej jest wolne od opłat.

Kto może przeglądać księgę wieczystą?

Treść księgi może przeglądać każdy, kto zna jej numer. Jak ustalić numer księgi przeczytasz w artykułach: księga wieczysta po numerze działki lub bez numeru, Numer księgi wieczystej – jak ustalić?

Przeglądanie akt księgi a przeglądanie samej księgi

Warto wiedzieć, że czym innym jest przeglądanie księgi wieczystej a czym innym przeglądanie akt tej księgi. Treść księgi, to spis jej stanu prawnego. Natomiast dokumenty, które są podstawą do wpisów gromadzone są fizycznie w sądzie w teczce danej nieruchomości. Tutaj znajdziemy, np. akt notarialny zakupu nieruchomości, umowę darowizny nieruchomości, czy postanowienie komornika o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.

Kto może przeglądać akta księgi wieczystej?

Do akt księgi mają dostęp jedynie nieliczne osoby. Wskazuje je art. 361 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Są to: osoba mająca interes prawny i notariusz. Osoba mająca interes prawny to przede wszystkim właściciel nieruchomości, osoby wymienione w treści księgi, np. właściciel nieruchomości władnącej, dzierżawca itp. Zagadnienie interesu prawnego jest szerokie i wymaga niezależnego omówienia. W praktyce oznacza to, że dostęp do akt księgi nie jest już powszechny.

Warto pamiętać, ze zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne. Więcej – zgodnie z tym artykułem nikt nie może zasłaniać się tym, że nie jest mu znany stan prawny nieruchomości, widniejący w księdze wieczystej. Wynika stąd, że znajomość treści księgi to nie tylko nasze prawo ale i obowiązek. Warto o tym wiedzieć, szczególnie planując zakup danej nieruchomości.

r. pr. Magdalena Pledziewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz