Hipoteka Księgi Wieczyste Prawo Rzeczowe

Wyciąg, odpis księgi wieczystej a wydruk

Wyciąg, odpis księgi wieczystej a wydruk

Gdy zgłębiamy temat ksiąg wieczystych często przewijają się nam pojęcia „wyciąg z księgi wieczystej”, „ odpis księgi wieczystej ”, czy „wydruk księgi wieczystej”. Na pierwszy rzut oka ciężko jest dostrzec między nimi różnicę. Nie można używać ich jednak zamiennie. Mają bowiem odmienną moc dowodową, znaczenie praktyczne oraz procedurę uzyskania. W niniejszym wpisie dowiesz się co znaczy każde z pojęć oraz kiedy się je stosuje.

Wyciąg z księgi wieczystej

Wyciąg z księgi wieczystej przedstawia ostatni stan wpisów we wskazanym przez wnioskodawcę dziale lub działach oraz wzmiankach o skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, wnioskach, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu (zob. Jak czytać księgę wieczystą?).

Wniosek o wydanie wyciągu z księgi wieczystej możesz złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych prowadzi je pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.  Aktualna pozostaje także możliwość tradycyjnego złożenia wniosku – bezpośrednio we właściwym Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych. Wniosek taki powinieneś sporządzić na urzędowym formularzu KW – ODPIS. Znajdziesz go na stronie internetowej sądu lub w jego siedzibie. W rubryce „rodzaj żądanego dokumentu” wskaż, że interesuje cię wyciąg z księgi wieczystej oraz konkretny dział lub działy.

Niezależnie od wybranego sposobu pozyskania wyciągu, ma on moc dokumentu urzędowego. Tym samym powinien być honorowany przez ubiegający się o wyciąg z księgi wieczystej organ.

Odpis księgi wieczystej

Tak jak wyciąg księgi wieczystej przedstawia ostatni stan wpisów tylko we wskazanym dziale lub działach księgi, tak odpis księgi wieczystej ma szersze zastosowanie. Odpis księgi wieczystej przedstawia bowiem ostatni stan wpisów w całym rejestrze dla danej nieruchomości.

Wniosek o odpis księgi wieczystej możesz złożyć za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub bezpośrednio w Sądzie Rejonowym. Wniosek w sądzie powinien zostać złożony przy użyciu urzędowego formularza KW – ODPIS. Znajdziesz go na stronie internetowej sądu lub w jego siedzibie.

Odpis księgi wieczystej może mieć charakter zwykły lub zupełny. Zwykły, poza tym, że obejmuje całą księgę wieczystą, nie różni się zasadniczo od wyciągu księgi wieczystej. Podczas gdy,  zupełny odpis  jest dokumentem przedstawiającym, prócz ostatniego stanu wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenie referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu, zawiera także ostatnie wpisy wykreślone z rejestru danej nieruchomości.

Wypełniając formularz musisz więc wskazać, czy interesuje cię uzyskanie odpisu zwykłego, czy zupełnego.

Dowiedz się jak znaleźć księgę wieczystą po adresie lub numerze działki czytając: Księga wieczysta po numerze działki lub bez numeru

Opłaty za wyciąg z księgi wieczystej i odpis księgi wieczystej

Wniosek o wyciąg z księgi wieczystej oraz odpis księgi wieczystej podlegają stosownym opłatom. Wysokość opłaty uzależniona jest od formy ubiegania się o wydanie dokumentu.

Wniosek o wydanie dokumentu w postaci papierowej Wniosek składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Odpis zwykły 30 zł 20 zł
Odpis zupełny 60 zł 50 zł
Wyciąg z jednego działu księgi wieczystej 15 zł 5 zł
Wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej 20 zł 10 zł
Wyciąg z trzech działów księgi wieczystej 25 zł 15 zł
Wyciąg z czterech działów księgi wieczystej 30 zł 20 zł

W przypadku, gdy będziesz  wnioskował o większą liczbę odpisów lub wyciągów – wskazane wyżej kwoty musisz pomnożyć przez liczbę żądanych dokumentów. Np.: Jeżeli wnosisz o dwa odpisy zwykłe księgi wieczystej w postaci papierowej powinieneś zapłacić 60 zł opłaty skarbowej. 

Wydruk księgi wieczystej

Korzystając z elektronicznych ksiąg wieczystych dostępnych pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/, w każdej chwili możemy wydrukować przeglądane treści. Wydruk księgi wieczystej nie będzie natomiast posiadał mocy dokumentów wydawanych przez sąd.

Jest to z pewnością tańsza metoda utrwalenia stanu księgi wieczystej, ponieważ od wydruku nie ponosi się żadnych opłat. Jednakże musimy mieć świadomość, że niektóre organy mogą nie uznać jej bezwzględnej mocy dowodowej. Poproszą nas wówczas o odpis lub wyciąg z księgi wieczystej.

Szczególną uwagę powinien poświęcić wydrukowi księgi wieczystej nabywca nieruchomości wskazanej w rejestrze. Jeżeli sprzedawca dołączy do umowy sprzedaży wyłącznie wydruk księgi wieczystej, nie możemy być pewni informacji w nim wskazanych. Podobnie nie będziemy mogli zasłaniać się bezwzględną skutecznością takiego dowodu. Wydruk księgi wieczystej jedynie uprawdopodobnia fakty stwierdzone w rejestrze. Nie stanowi natomiast ich gwaranta.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz