Prawo Pracy Wzory pism

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z objaśnieniem

podanie ręki przez szefa, umowa

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z metod przewidzianych wprost w Kodeksie Pracy, tworzących zasadniczo katalog zamknięty. Opisuje je art. 30 tegoż kodeksu. Umowę o pracę można rozwiązać jeszcze za wypowiedzeniem (z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź nie) i po upływie czasu, na jaki była zawarta. Tytułowy sposób zakończenia współpracy pracownika z pracodawcą jest często najkorzystniejszy dla obu stron i zdecydowanie najmniej konfliktowy.

Takie rozwiązanie stosunku pracy może być zawarte w każdym terminie, na który obie strony się zgodzą. Nie obowiązują więc ustawowo przewidziane terminy wypowiedzenia, gdyż okres ten może być zarówno dłuższy jak i krótszy w tym przypadku. Nie ma przewidzianej dla tego typu wypowiedzenia określonej formy, toteż może być zawarte nawet ustnie. Jednakże dla celów dowodowych warto jednak zawierać je w formie pisemnej. Można zastosować tę metodę do dowolnego typu umowy o pracę – czy to na okres próbny, czas określony czy nieokreślony.

Istnieją zasadniczo trzy różne drogi, prowadzące do tego typu wypowiedzenia i ustalenia jego konkretnej treści. Może ono wyjść z inicjatywy pracownika, pracodawcy, bądź być wypracowane wspólnie. Warto jednak zaznaczyć, że gdy pracodawca bądź pracownik przygotuje wypowiedzenie na własnych warunkach, druga strona wcale nie ma obowiązku go przyjąć. Najczęściej więc dochodzi do pewnych konsensusów i ustępstw obu stron, rzadziej do zgodzenia się na jednostronnie ustalone warunki.

Wypowiedzenie zawsze powinno zawierać kilka kluczowych kwestii – kiedy rozwiązaniu ulega stosunek pracy i od kiedy pracownik nie musi świadczyć pracy, bo nie muszą to być terminy tożsame. Przy formie pisemnej ważne jest również zamieszczenie daty, miejsca i podpisów obu stron pod dokumentem.

Pobierz wzór – Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

word_dl

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz