Darowizna Wzory pism

Oświadczenie o odwołaniu darowizny – wzór z objaśnieniem

koperta

Oświadczenie odwołujące darowiznę powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie osoby, która dokonała darowiznę oraz jej odbiorcę. Należy dokonać tego w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do tożsamości osób. Z treści musi wynikać wola odwołania darowizny oraz należy wskazać jej przyczynę.

Przesłanką odwołania wykonanej już darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Za „rażącą niewdzięczność” uważa się m.in. popełnienie przestępstwa wobec darczyńcy (np. pobicie), nieudzielenie pomocy podczas choroby a także naganne moralnie zachowanie także wobec osób najbliższych.

Jeśli darowizna nie została jeszcze wykonana istnieje dodatkowa możliwość jej odwołania – jeśli stan majątkowy darczyńcy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny spowodowałoby uszczerbek dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb lub uszczerbek dla ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład wtedy, gdyby darczyńca podarował komuś 20 tysięcy złotych – ale jeszcze mu ich nie przekazał – a po powrocie do domu odkrył, że nawałnica zniszczyła mu dach i potrzebuje tych pieniędzy na jego niezbędną naprawę.

Powinniśmy też wezwać do zwrotu przedmiotu darowizny i wskazać termin.

W formie pisemnej można odwołać także darowiznę nieruchomości, jednak z uwagi na przewidziany dla darowizny nieruchomości szczególny sposób w postaci aktu notarialnego, jej zwrot również musi się odbyć w tej formie.

Na odwołanie darowizny mamy rok od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o rażącej niewdzięczności.

 

Pobierz wzór – Oświadczenie o odwołaniu darowizny

word_dl

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz