Dług Ochrona konsumenta Upadłość Konsumencka Wzory pism

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy i jak je zaskarżyć?

kostki domina zatrzymane
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy i jak je zaskarżyć?
5 (100%) 3 vote[s]

SŁOWEM WSTĘPU

W obecnych czasach prawie każdy korzysta z usług banków, czy innych instytucji finansowych, by móc pozwolić sobie na zakup mieszkania, budowę domu, czy nowy samochód. Niejednokrotnie jednak bywa tak, że zaciągane (na pozornie niewielkie sumy!) kredyty, mające służyć jako doraźna pomoc do nareperowania domowego budżetu, stają się przysłowiową kulą u nogi dłużnika, a namnażające się odsetki spędzają mu sen z powiek. Kiedy „kredyt goni kredyt”, a zarobki nie wystarczają na spłatę wierzytelności,  kołem ratunkowym może okazać się możliwość oddłużenia (przysługująca osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej), określona przez ustawę jako UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

Mimo, że dłużnikowi może się wydawać, że jest idealnym „kandydatem”, by ogłosić wobec niego upadłość konsumencką, sąd rozpoznając sprawę może oddalić jego wniosek. Ustawa prawo upadłościowe wymienia bowiem sytuacje, które dyskwalifikują nas jako dłużników w boju o oddłużenie. Jedna z nich odnosi się do dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej rozmiary umyślnie, bądź dopuszczając się RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA i to właśnie na tej przyczynie oddalenia wniosku skupiał się będzie ten artykuł.

JAK ZASKARŻYĆ TAKIE POSTANOWIENIE?

Sąd oddalił Twój wniosek pozbawiając Cię jedynej nadziei na uporządkowanie swoich spraw finansowych i rozpoczęcie życia na nowo z „czystą karta”? Nic straconego! Przysługuje Ci przecież zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie odrzucenia.

Jedną z częstszych przyczyn podjęcia przez sąd niekorzystnego rozstrzygnięcia, czyli oddalenia wniosku, jest zarzut dopuszczenia się przez dłużnika rażącego niedbalstwa. Przyjrzyjmy się na początku temu sformułowaniu:

RAŻĄCE NIEDBALSTWO – oznacza winę nieumyślną, czyli sytuację kiedy dłużnik nie miał zamiaru wyrządzić szkody, ale nie zachowując wymaganej w danych okolicznościach ostrożności, nie przewidział skutków swoich czynów, które – mając na uwadze normy prawne, społeczne i doświadczenie życiowe – powinien był przewidzieć (potocznie mówiąc, zarzut rażącego niedbalstwa można by usytuować gdzieś pomiędzy nieroztropnością, a głupotą w podejmowanych działaniach)
– czyli, jak łatwo się domyślić, przypisanie go do określonego zachowania dłużnika pozostaje dla sądu ocenne. Tym samym, to że Sąd I instancji oddalił nasz wniosek, wcale nie musi oznaczać, że Sąd II instancji wyda takie samo rozstrzygnięcie.

CO POWINNO ZAWIERAĆ TAKIE ZAŻALENIE?

Zażalenie powinno po pierwsze spełniać wymagania stawiane przez ustawę pismom procesowym – tj. wymogi formalne z art. 126 k.p.c., wskazywać zaskarżone postanowienie oraz zawierać wniosek o uchylenie postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Najważniejszym jednak elementem jaki musimy umieścić w zażaleniu będzie jego UZASADNIENIE, czyli wskazanie motywów mających przekonać sąd to tego, by wydał rozstrzygnięcie na naszą korzyść.

Okolicznością wyłączającą powołanie się sądu na negatywne przesłanki blokujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zawarte w ustawie (na przykład wspominane rażące niedbalstwo), która stanowi niejako furtkę dającą dłużnikowi szansę na dalszą walkę o „czystą kartę”, mogą być względy słuszności lub względy humanitarne. Chodzi tu o poczucie sprawiedliwości w obiektywnym odczuciu- biorąc pod uwagę szczególne okoliczności w jakich znalazł się dłużnik i to, że nieprzeprowadzenie postępowania upadłościowego byłoby dla niego zbyt dotkliwe, sąd bada m.in. to czy działania, bądź zaniechania dłużnika były uzasadnione, na przykład ciężką, przewlekłą chorobą, czy sytuacją życiową.

Reasumując, w zażaleniu na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w którym sąd zarzucił dłużnikowi rażące niedbalstwo, warto podnieść argumenty, które w obiektywnym spojrzeniu umożliwią wykazanie, że nasze poczynania w zaciąganiu zobowiązań nie były dokonywane z premedytacją, a przeciwnie, były usprawiedliwione określoną sytuacją, co może uchronić nas przed utratą tej „ostatniej szansy”.

KIEDY MOGĘ WNIEŚĆ ZAŻALENIE?

Zażalenie na oddalenie przez sąd naszego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy wnieść w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, które otrzymamy, jeśli w ciągu 7 dni od posiedzenia, na którym wydano postanowienie złożymy wniosek o uzasadnienie.

Pobierz wzór – Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości

word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz