Dług Komornik

Komornik zajął rzecz nienależącą do dłużnika – co robić?

Komornik zajął rzecz nienależącą do dłużnika

W toku prowadzonej egzekucji może się zdarzyć, że komornik zajął rzecz nienależącą do dłużnika. Czy właściciel może się przed tym jakoś bronić?

Zgodnie z art. 845 komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu. Komornik może więc zająć posiadane przez dłużnika przedmioty.

Tomaszowi J. Zepsuł się laptop. Miał ogromną pasję – pisał wiersze. Sąsiad Marek G, usłyszawszy o awarii, pożyczył mu swojego laptopa, by ten mógł nadal pisać wiersze. W międzyczasie przeciwko Tomaszowi J rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne. Komornik wszedłszy do mieszkania zajął telewizor, konsolę do gier i laptopa, ponieważ ten również był w jego władaniu.

Komornik zajął rzecz nienależącą do dłużnika – co robić?

Na potrzeby takiej sytuacji powstał artykuł 841 KPC i uregulowana w nim instytucja powództwa ekscydencyjnego.

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Uprawnionym do wniesienia powództwa są osoby trzecie, a więc każdy, kto nie jest dłużnikiem lub wierzycielem w danym postępowaniu egzekucyjnym. W tym wypadku będzie to sąsiad, Marek G – laptop stanowił jego własność, a Tomaszowi jedynie go użyczył.

Wytaczając powództwo osoba trzecia nie podważa tytułu wykonawczego ani egzekucji samej w sobie – dotyczy ono tylko konkretnego przedmiotu lub przedmiotów, które egzekucją nie powinny być objęte, ponieważ nie wchodzą w skład majątku dłużnika.

Powództwo wytacza się przeciwko wierzycielowi przed sądem prowadzącym egzekucję. Może się jednak zdarzyć, że dłużnik – w tym przypadku Tomasz J. – będzie zaprzeczał słowom Marka utrzymując, że laptop stanowi jego własność. W ten sposób, choć nieuczciwie, zmniejszyłby przecież ciężar egzekucji kosztem sąsiada. W takiej sytuacji Marek musiałby wytoczyć powództwo także przeciwko Tomaszowi.

Gdy komornik zajął rzecz nienależącą do dłużnika  – warto pamiętać, by w pozwie złożyć jednocześnie wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Art 755 KPC stanowi, że sąd udziela takiego zabezpieczenia, jakie uzna za stosowne. Ma w tym zakresie pewną swobodę, a wybór zabezpieczenia uzależniony jest od konkretnych okoliczności. Może na przykład ustanowić zakaz zbywania przedmiotów na czas trwania postępowania lub zawiesić postępowanie.  Dzięki temu przedmiot uzyska tymczasową ochronę, trwającą do czasu wydania rozstrzygnięcia. Bez tego istnieje prawdopodobieństwo, że w międzyczasie przedmiot zostanie zlicytowany i go już nie odzyskamy.

Marek G. musi uprawdopodobnić, że ten laptop stanowi jego własność. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu, co oznacza, że nie musi się ściśle trzymać reguł dowodowych z KPC, cechuje się więc mniejszym stopniem sformalizowania.  Uznaje się, że uprawdopodobnienie ma miejsce, jeżeli w świetle przedstawionych faktów dana sytuacja może zaistnieć – jednak w interesie powoda jest, by jak najlepiej wykazać swoje prawa do przedmiotu.

Jest to powództwo, a więc pozew musi czynić zadość wymogom formalnym.

Powód musi się też liczyć z obowiązkiem uiszczenia odpowiednich opłat – 5% wartości sporu (nie mniej niż 30 złotych). Kwota w niektórych przypadkach może być duża, ale alternatywą jest całkowite utracenie przedmiotu. Możesz również wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych. Sprawdź jak to zrobić czytając artykuł:  Jak zwolnić się od kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

Pobierz wzór – Pozew o wyłącznie przedmiotu z egzekucji

word_dl

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą