Prawo Rodzinne Rozwód Wzory pism

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej? Wzór.

odpis wyroku w sprawie rozwodowej

Czytając poniższy artykuł dowiesz się jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej. Na końcu artykułu czeka na Ciebie wypełniony wzór takiego wniosku.

 

Sąd kończy sprawę rozwodową wydając wyrok. W tym celu zamyka przewód sądowy i ogłasza wyrok w tym samym dniu lub czyni to na wyznaczonej specjalnie do tego dodatkowej rozprawie. Jeżeli nie możesz być obecny/obecna na ogłoszeniu wyroku lub po prostu potrzebujesz wyrok rozwodowy, aby okazać go w określonych instytucjach (np. w banku) musisz wystąpić do sądu o doręczenie Ci odpisu tego wyroku. Sąd nie doręcza bowiem wyroku rozwodowego z urzędu.

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

W tym celu musisz sporządzić pisemny wniosek o wydanie odpisu wyroku i złożyć go w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub nadać na poczcie. Wniosek  sporządza Sąd  Okręgowy w  którym toczyła się Twoja sprawa rozwodowa.

Wniosek o doręczenie wyroku należy opłacić. Oplata od wniosku wynosi 6 zł za każdą stronę wyroku. Wyrok rozwodowy najczęściej ma więcej niż jedną kartkę, w związku z tym warto przed wysłaniem wniosku zadzwonić (lub przyjść) do sekretariatu/ biura interesanta sądu z pytaniem o ilość stron wyroku. Niniejszą opłatę  uiszcza się przez naklejenie  na wniosku znaków opłaty sądowej. Można je zakupić w kasie sądu.

Co najważniejsze, warto złożyć wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. Co to oznacza? – uczynienie przez sąd na wyroku wzmianki o jego prawomocności stanowi dowód na to, że małżeństwo faktycznie uległo rozwiązaniu. W tym celu należy odczekać 3 tygodnie od ogłoszenia przez sąd wyroku i wtedy złożyć wniosek. Wyrok będzie bowiem wtedy dopiero prawomocny ( jeżeli jednak strona w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku wniesie o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem uzyska odpis wyroku bez żadnych opłat, a dodatkowo otrzyma także pisemne uzasadnienie tego wyroku – ta kwestia będzie jednak przedmiotem odrębnego wpisu).

          Wniosek o doręczenie odpisu wyroku powinien zawierać wskazanie:

  • sądu, do którego jest składany,
  • dane osoby składającej wniosek, jej adres zamieszkania
  • datę ogłoszenia wyroku
  • sygnaturę sprawy (znajduję się na zawiadomieniach z sądu i na kopertach sądowych)
  • treść wniosku (wskazanie, iż wnosimy o sporządzenie i doręczenie wyroku).

 Wniosek o wydanie takiego wyroku można złożyć w każdym czasie po uzyskaniu rozwodu. Oryginał wyroku znajduje się bowiem w aktach sądowych, które są archiwizowane. Jeżeli jednak zrobimy to dość późno, musimy liczyć się z tym, iż trochę będziemy musieli poczekać na odpis, ponieważ akta sprawy mogą już znajdować się w archiwum.

 Pobierz wzór –  Wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku rozwodowego.

word_dl

Wszystko o Rozwodach

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz