Hipoteka Księgi Wieczyste Prawo Rzeczowe

Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej?

Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej

W naszych wcześniejszych artykułach niejednokrotnie powoływaliśmy się na jawność rejestru jakim jest księga wieczysta. Nie raz padały także wzmianki odwołujące się do jej waloru w postaci rękojmi wiary publicznej. Art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych wskazuje ponadto, iż nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Każdy świadomy uczestnik obrotu prawnego powinien więc umieć odnaleźć się w rejestrze ksiąg wieczystych i wiedzieć jak z niego korzystać. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej.

Kto może uzyskać wgląd do księgi wieczystej?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie „Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej?”, chciałabym wyjaśnić pewną kwestię. Język prawniczy ma w sobie pełno słownych pułapek. To, co na zdrowy rozsądek wydaje się mieć jednakowe znaczenie – w świetle ustawy niekoniecznie. Tak też jest z wglądem do księgi wieczystej i wglądem do akt księgi wieczystej. Choć różnią się jednym słowem stanowią w rzeczywistości kolosalną różnicę.

Wgląd do księgi wieczystej może mieć każdy. Nie trzeba w tym celu wykazywać interesu prawnego. Jeżeli mamy tylko chęć, czas oraz niezbędne ku temu dane – nic nie stoi nam na przeszkodzie, by dostęp do księgi wieczystej uzyskać.

Odmiennie kształtuje się natomiast możliwość przeglądania akt księgi wieczystej. Uprawnieniem tym dysponuje tylko osoba mająca w tym interes prawny oraz notariusz. Akta stanowią wszelkie dokumenty, będące podstawą wpisu wzmianki o danej nieruchomości do rejestru. W przypadku „zwykłego” wglądu do księgi wieczystej – zyskujemy wiedzę o dokumencie, ale nie możemy się z nim zapoznać. Np.:

Mając wgląd do księgi wieczystej dowiemy się o wpisie wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości przez komornika. Zyskamy także wiedzę o podstawie tego wpisu, którą stanowi np. wezwanie do zapłaty. Choć mamy o nim sporo informacji (sygnatura, data wydania, wystawca etc.), nie możemy zapoznać się z jego treścią osobiście. Jeżeli jednak chcielibyśmy przeczytać treść rzeczonego wezwania do zapłaty – musielibyśmy uzyskać dostęp do akt księgi wieczystej. Dostęp ten został ograniczony tylko do kręgu osób, mającym w tym interes prawny i notariusza.

Czym jest interes prawny?

Interes prawny nie został sprecyzowany przez ustawodawcę. Doktryna przyjmuje, iż posiadają go osoby, na rzecz których został dokonany wpis w księdze wieczystej. Może być to właściciel nieruchomości, wieczysty użytkownik, wierzyciel hipoteczny, osoba uprawniona z innego ograniczonego prawa rzeczowego etc. W kręgu tym nie ma osoby, która ma zamiar nabyć nieruchomość! (Zob. też Przeglądanie księgi wieczystej – jak uzyskać wgląd do księgi).

Niniejszy artykuł będzie poświęcony jednak okrojonej i mniej sformalizowanej formie dostępu do informacji o nieruchomości, który stanowi wgląd do rejestru.

Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej? – Dostęp elektroniczny

Księga wieczysta jest dostępna do wglądu w dwóch formach: elektronicznej oraz tradycyjnej.

Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w formie elektronicznej istnieje od niecałej dekady na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Centralna Baza Ksiąg Wieczystych znajduje się pod tym adresem. Każdy, kto ma dostęp do sprzętu elektronicznego z podłączeniem do Internetu może uzyskać wgląd do treści księgi wieczystej w dowolnej chwili.

Przeglądanie  elektronicznej księgi wieczystej jest wolne od opłat. Nie trzeba też z wyprzedzeniem składać wniosku o uzyskanie dostępu w Sądzie Rejonowym prowadzącym rejestr dla danej nieruchomości.

W celu uzyskania dostępu do elektronicznej księgi wieczystej musisz znać nr księgi wieczystej danej nieruchomości. Choć jest to jedyna informacja, której wymaga od nas Ministerstwo Sprawiedliwości – nierzadko może przysporzyć problemów. Nawet właściciel może mieć problem, by zapamiętać ciąg cyfr przypisanych księdze wieczystej jego nieruchomości (zob. Numer księgi wieczystej – jak ustalić?). Stąd też powstaje coraz więcej prywatnych portali internetowych, które warunkują wgląd do rejestru od innych informacji. Np.: numeru działki, na której położona jest nieruchomość (zob. Księga wieczysta po numerze działki lub bez numeru).

ZNAJDŹ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ

Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej? – Dostęp tradycyjny

Księgi wieczyste przechowywane są w sądzie. Gdzie uzyskać wgląd do księgi wieczystej i jaki jest sąd właściwy do udostępnienia rejestru? Właściwym jest wówczas Sąd Rejonowy położenia nieruchomości, której księga wieczysta nas interesuje. Choć każdy może przeglądać księgi wieczyste, musi to nastąpić w obecności pracownika sądu.

Dostęp do księgi wieczystej w formie tradycyjnej, w sądzie, ma swoje ograniczenia. Czytelnia otwarta jest w oznaczonych dniach i godzinach, a informację tę możemy pozyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej sądu.

Przed dopuszczeniem do czytelni, musisz jednak przejść przez stosowne formalności. Nie jest to więc sposób na tyle spontaniczny, co w przypadku elektronicznego przeglądania rejestru. Powinieneś wypełnić wniosek o wgląd do księgi wieczystej wedle urzędowego formularza KW-WGLAD. Formularz znajdziesz na stronie Sądu Rejonowego położenia sprawdzanej nieruchomości lub bezpośrednio w siedzibie sądu. We wniosku obok numeru księgi wieczystej, do której wglądu żądasz, należy wskazać także dane wnioskodawcy – tj. Twoje imię i nazwisko.

 Wniosek o wgląd do księgi wieczystej nie podlega opłacie.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz