News

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa, zwana często potocznie „podatkiem od najbogatszych”, została 25 października przegłosowana w Senacie. Okazuje się jednak, że nie tylko najbogatsi poniosą koszt nowego podatku, ale dotyczyć będzie on każdego pracującego obywatela. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, bo taki jest jej oryginalny tytuł, przewiduje po pierwsze, utworzenie nowego, specjalnego funduszu. Jest to jedna z zapowiedzianych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaw, w całości nazwanych pakietem równościowym. Jej głównymi elementami jest utworzenie tytułowego Funduszu Wsparcia, a także określenie źródeł jego finansowania.

Danina solidarnościowa, czy zapłacą ją  nie tylko najbogatsi?

Pierwszym źródłem jego finansowania będzie 4% podatek, który zapłacą osoby fizyczne od dochodów przekraczających milion złotych rocznie czyli potocznie danina solidarnościowa. Wpływ z tego tytułu rząd szacuje na 1,15 miliarda złotych rocznie, od stosunkowo nielicznej grupy podatników. W 2018 roku byłoby to około 21.000 osób, podobnie zresztą ma być w 2019. Ustawa docelowo ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wtedy właśnie podatek miałby zostać zapłacony po raz pierwszy. Drugim źródłem, z którego rząd ma pozyskać ok. 650 milionów złotych, będzie część składki opłacanej na Fundusz Pracy. Konkretnie 0,15%, którego koszt zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, ma ponieść pracodawca. Nie ma jednak wątpliwości, że koszty pracy nierozerwalnie wiążą się  z wynagrodzeniami w sektorze prywatnym.

Brakujące 400 milionów;

Jednakże planowany budżet funduszu to ponad 2 miliardy złotych – skąd zatem rząd weźmie dodatkowe 350 milionów? Prawdopodobnie z dotacji celowej z budżetu państwa, na rzecz Funduszu – zatem ponownie, zapłacą wszyscy, a sumując to z wpływem ze składki – zapłacą niemal tyle samo co najbogatsi. Dla porównania, koszt uchwalenia 12 listopada dniem wolnym od pracy, to aż 7 mld. złotych straty dla gospodarki.

Czym będzie zajmował się Fundusz?

Głównym zadaniem Funduszu ma być wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Wiele zapisów jest bardzo ogólnych, np. „wzmacnianie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej”. W praktyce jednak dysponentami części środków mają być wojewodowie, którzy będą inwestować je w różne lokalne projekty. Fundusz ma mieć do dyspozycji jeszcze więcej środków. W przypadku skutecznego wniosku o dotacje unijne, Fundusz będzie mógł ubiegać się o dotacje celowe z budżetu państwa, na rzecz pokrycia reszty kosztów projektu.

Czytaj również: Exit tax – czyli podatek na pożegnanie

Początek Funduszu;

Fundusz, podobnie jak nowy podatek i składka na niego, powstanie 1 stycznia 2019 roku. Wtedy też dopiero będzie można przyjrzeć się jego działaniu, które na razie jest owiane tajemnicą. Pod ogólnymi hasłami tak naprawdę może kryć się bardzo wiele działań. Trudno powiedzieć, czy pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia aktywizujące zawodowo niepełnosprawnych, czy też na transport niskopodłogowy. Jedyne co jest pewne, to że koszt owej ustawy, wbrew zapowiedziom, poniosą wszyscy podatnicy.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz