Ogólne ZUS

Wniosek o sanatorium z ZUS

Wniosek o sanatorium z ZUS
Wniosek o sanatorium z ZUS
4.7 (94%) 20 vote[s]

Myślisz o wyjeździe do sanatorium, jednak nie chcesz czekać w kolejce przez najbliższe lata? NFZ to nie jedyna droga. Sprawdź jak znacznie szybciej otrzymać skierowanie!

Wniosek o sanatorium – kto może się ubiegać

Sanatorium to dobre miejsce na poprawienie stanu zdrowia pracownika, dzięki któremu będzie mógł świadczyć pracę przez kolejne lata. Uzyskanie skierowania z NFZ jest czasochłonne, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skierowanie z ZUS. Poniżej dowiesz się jak złożyć wniosek o sanatorium.

Uprawnionymi do ubiegania się o skierowanie są osoby zagrożone utratą zdolności do wykonywania pracy, a ponadto osoby:

 • czynne zawodowo ubezpieczone w ZUS,
 • uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Koniecznym warunkiem jest ponadto szansa na odzyskanie sprawności w wyniku rehabilitacji, dlatego musi być to wyraźnie podkreślone w treści wniosku.

Wniosek o sanatorium – wymagane dokumenty

W celu uzyskania wniosku o rehabilitację należy udać się do lekarza prowadzącego leczenie, który zna historię choroby. Nie ma znaczenia czy jest nim lekarz pierwszego kontaktu, czy specjalista. Może być nim każdy lekarz, nawet w ramach wizyty prywatnej.

Jeżeli lekarz uzna, że choroba może spowodować w przyszłości niezdolność do pracy, sporządza wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia,
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Należy go złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Skierowanie do sanatorium może zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS, podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym przebywa ubezpieczony, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Wniosek o rehabilitację może być również sporządzony w trakcie wystawienia przez lekarza zwolnienia elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu wniosek przesłany zostanie elektronicznie, eliminując konieczność złożenia go osobiście w placówce.

Wniosek o sanatorium – orzeczenie

Po otrzymaniu wniosku lekarza prowadzącego leczenie, lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia lub po przeprowadzeniu badania. Jeżeli stwierdzi, że zachodzi potrzeba rehabilitacji, wyda skierowanie.

Czas oczekiwania na rehabilitację trwa od 3 do 8 tygodni.

Czas trwania i koszty pobytu w sanatorium

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku powinna trwać 24 dni. Pobyt może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka, po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, gdy:

 • istnieją pozytywne rokowania do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie ubezpieczonego albo rencisty.

Warto podkreślić, że pobyt w sanatorium nie odbywa się kosztem urlopu wypoczynkowego! Na czas rehabilitacji lekarz wydaje pracownikowi zwolnienie lekarskie.

Pobyt w sanatorium w ramach skierowania z ZUS jest bezpłatny. Obejmuje leczenie, wyżywienie oraz zakwaterowanie. Ponadto ZUS zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji w obie strony.

ZUS ustalając wysokość opłaty za przejazd bierze pod uwagę wysokość przysługującej ubezpieczonemu albo renciście ulgi. Bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Schorzenia objęte rehabilitacją z ZUS

Rehabilitacją prowadzoną w sanatoriach z ZUS objęte są te schorzenia, które stanowią najczęstszą przyczynę niezdolności do pracy. Będą nimi schorzenia narządu ruchu, choroby układu krążenia, schorzenia psychosomatyczne, choroby układu oddechowego, schorzenia onkologiczne, czy narządu głosu.

Możliwe są dwa systemy prowadzenia rehabilitacji – pobyt w ośrodku stacjonarnym lub system ambulatoryjny. W większości leczenie odbywa się według pierwszego systemu, ponieważ drugi skierowany jest wyłącznie do osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu lub choroby układu krążenia.

Podsumowanie

Podsumowując skierowanie z ZUS na pobyt w sanatorium jest zdecydowanie szybszą drogą do przyszłej rehabilitacji. Na atrakcyjność tej formy wpływa także jej bezpłatny charakter. Jednak aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka warunków, a w szczególności musi istnieć szansa na odzyskanie przez zainteresowanego w sprawności w przyszłości. Dlatego też osoby przebywające na rencie stałej, w przypadku których powrót do pracy jest niemożliwy, nie skorzystają z tej możliwości.

Maciej Cęcelewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz