Dług Komornik

Wizyta komornika – jak się do niej przygotować?

człowiek i karty kredytowe, domino
Wizyta komornika – jak się do niej przygotować?
5 (100%) 3 vote[s]

Z roku na rok coraz więcej Polaków ma do czynienia z komornikiem. Wpływa na to nie tylko niedawny kryzys, ale także wzrost świadomości prawnej wśród mniejszych wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że wizyta komornika nie musi być dla nas niespodziewanym i traumatycznym wydarzeniem. Przy dobrym nastawieniu dłużnika, wszelkie czynności można przeprowadzić w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy.

Po pierwsze: nie unikaj odbioru korespondencji!

Wśród dłużników często króluje przeświadczenie, iż nie odbierając listów od komornika/z sądu opóźnimy nieco przeprowadzenie przykrych dla nas czynności, bądź całkowicie uda nam się ich uniknąć. Jest to poważny błąd! I tak korespondencja dwukrotnie awizowana traktowana jest jak doręczona adresatowi, toteż unikając odbioru pozbawiamy się nie tylko informacji co do wszczęcia egzekucji, wysokości zadłużenia etc. ale także musimy godzić się z faktem, iż upłyną nam wszelkie terminy przewidziane np. dla odwołania się od wyroku sądu (gdy nie zgadzamy się z wysokością świadczenia należnego wierzycielowi, lub gdy uważamy że nie jesteśmy w sprawie dłużnikami), bądź zaskarżenia czynności przeprowadzonych przez komornika.

Podkreślić należy, iż komornik nie wstępuje do egzekucji z dnia na dzień. Gdy nie spłacamy długu, wierzyciel kieruje sprawę do sądu, a dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego dla pozytywnego dlań orzeczenia, kieruje się do komornika! O wszystkich tych działaniach będziemy listownie informowani. Odbierając korespondencję oszczędzimy sobie przykrej niespodzianki, w momencie gdy już komornik zapuka do naszych drzwi.

Po drugie: zachowaj spokój i współpracuj!

Zarówno, gdy otrzymasz pierwsze pismo od komornika, jak i staniesz z nim oko w oko u progu twego domu nie daj się ponieść panice! Burzliwe emocje nie przynoszą nic dobrego, a wręcz możemy wpaść przez nie w kolejne tarapaty. Zgodnie z art. 764 k.p.c. komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 1000 zł. W dodatku, gdy dłużnik jest agresywny, czynności terenowe komornika mogą być przeprowadzone przy asyście Policji – a kosztami interwencji zostanie obarczony dłużnik. W skrajnych przypadkach można narazić się w ten sposób także na odpowiedzialność karną.

Warto pamiętać też o współpracy. Powinniśmy bowiem udzielać komornikowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących naszego majątku pod groźbą grzywny do 2000 zł (art. 762 k.p.c.). Kontakt z organem egzekucyjnym pozwoli nam uniknąć wielu przykrych nieporozumień. W art. 829 k.p.c. znajdziemy katalog przedmiotów wyłączonych z egzekucji, do tej kategorii należą m.in. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy dłużnika, przedmioty urządzenia domowego, ubranie codzienne przedmioty niezbędne do nauki…  – pamiętajmy więc by jeszcze przed przystąpieniem do egzekucji poinformować komornika o takich funkcjach rzeczy, by nie doprowadzić przez niedopowiedzenia do ich zajęcia, tym samym uniemożliwiając dłużnikowi funkcjonowanie.

Postaraj się także określić rozsądne możliwości spłaty swojego zadłużenia, które przedstawisz komornikowi. Wspólnie możecie wypracować rozwiązania bardziej korzystne dla was, jako dłużników, a jednocześnie satysfakcjonujące wierzyciela.

Po trzecie: poznaj uprawnienia komornika!

Komornik, choć faktycznie ma bardzo szeroki wachlarz uprawnień w celu egzekwowania zaległych należności, nie jest wszechwładny. Jeżeli masz jakieś zastrzeżenia co do podejmowanych przezeń działań, możesz złożyć do sądu przy którym działa, skargę na jego czynności. Nie ma ograniczeń co do ilości możliwych skarg w toku jednego postępowania egzekucyjnego – ilekroć dopatrzymy się jakichś nieprawidłowości w tym zakresie, możemy interweniować. Pamiętaj jednak, że swoje zastrzeżenia powinieneś kierować do sądu, a nie bezpośrednio do komornika!

Ponadto musisz wiedzieć, że komornik sądowy nie ma obowiązku informowania dłużnika o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych. Jako dłużnicy mamy także obowiązek wpuszczenia go do naszego domu. Warto wobec tego przygotować się na ewentualność wizyty w momencie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Jednym z podstawowych uprawnień, którymi dysponuje organ egzekucyjny, jest możliwość zastosowania przymusu państwowego, rozumianego jako zajęcie majątku dłużnika (więcej na ten temat znajdziesz niedługo w artykule „Co może zająć komornik?”). Komornik ma także prawo do przeszukania naszego mienia! Nie powinniśmy stawiać oporu przy prowadzeniu takich czynności, ponieważ możemy w ten sposób narazić się na wiele nieprzyjemności (w tym finansowych!). Zamiast rozwiązań siłowych, pamiętaj o narzędziach gwarantowanych nam przez prawo w tym zakresie – tj. możliwości złożenia skargi na czynności komornika.

Musisz wiedzieć też, że komornik nie udziela porad prawnych w zakresie prowadzonej przezeń egzekucji. Dłużnikowi, który działa bez pełnomocnika może jednak udzielić niezbędnych pouczeń.

Marta Bieńkiewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą