Umowy Wzory pism

Umowa sprzedaży samochodu. Wzór z objaśnieniem

Umowa sprzedaży samochodu, zamiennie nazywana umową kupna-sprzedaży samochodu, jest jedną z pozornie bardziej oczywistych i prostych umów. Zarówno to czego dotyczy jak i jej forma nie budzą u większości z nas wątpliwości. Tymczasem w wielu przypadkach istnieją pola do naruszeń czy zawarcia niekorzystnych dla nas postanowień. Należy dokładnie przeanalizować każdy jej punkt i paragraf, by po prostu wiedzieć, do czego się zobowiązujemy. Na końcu tego artykułu znajdziesz wzór takiej umowy.

Umowa sprzedaży samochodu – na co uważać?

Pewne elementy są stałe i niezmienne, ale nawet one mogą mieć istotne konsekwencje. Umowa poza tytułem, powinna zawierać oznaczenie miejsca, daty, najlepiej również godziny zawarcia, a także stron. Wydaje się to błahe, jednakże nawet na te elementy należy zwrócić baczną uwagę.

Upewnij się, że na umowie jest aktualna data.

Zarówno dla kupującego jak i sprzedawcy, z daty wstecznej czy późniejszej mogą wyniknąć różnorakie kłopoty. Przykłady?

Pan Andrzej sprzedał pani Marii samochód. W umowie, na prośbę kupującej, wystawił datę o siedem dni późniejszą, niż faktyczna data zawarcia umowy. Był bardzo zdziwiony, gdy okazało się, że pani Maria przez ów tydzień czterokrotnie została złapana na przekroczeniu prędkości przez fotoradar, a wszystkie mandaty przyszły do niego.

Pani Maria sprzedała panu Andrzejowi samochód. Na dokumencie jednak była data o siedem dni wcześniejsza, niż faktycznie, czego kupujący nie zauważył. Okazało się, że cztery dni wcześniej samochód posłużył do popełnienia przestępstwa – śmiertelnie potrącono nim pieszego. Pierwszym podejrzanym w toku postępowania karnego został pan Andrzej, gdyż z umowy wynikało, że był już wówczas właścicielem pojazdu.

Przykłady te dobitnie pokazują, że każdy drobny element ma ogromne znaczenie. Warto również – w związku z tym – zaznaczać nie tylko datę, ale i godzinę zawarcia umowy. Dla pewności, że nic co stanie się później tego samego dnia, nie będzie już naszym problemem.

Należy także skontrolować, czy osoba sprzedająca samochód i widniejąca w umowie są tożsame. Najlepiej nie przy użyciu jednego, ale dwóch dokumentów – porównując dowód osobisty, prawo jazdy i umowę.

Umowa sprzedaży samochodu  – a co dalej?

Dopiero gdy te zupełnie podstawowe, ale niezwykle ważne kwestie się zgadzają, można przejść do dalszej umowy. Na początku zwykle określa się przedmiot transakcji – markę, model, rocznik samochodu. Do tego numery rejestracyjne, silnika i nadwozia – dają nam pełen opis kupowanego produktu. Nigdy nie należy się godzić na wyłączenie rękojmi od wad prawnych i fizycznych. Chociaż obowiązuje ona z mocy prawa, nawet gdy nie jest wpisana wprost do umowy, warto dokonać o niej adnotacji. Dzięki temu sprzedający będzie musiał poświadczyć, że auto jest pozbawione wad (najlepiej prawnych  i fizycznych).

Przechodząc do kwoty – tutaj problemem jest często rozbieżność tej widniejącej na umowie, z tą faktycznie zapłaconą za samochód. Należy przy tym pamiętać, że podatek wynosi 2%, także od samochodu kupionego za 50.000 złotych, musimy zapłacić jeszcze 1000 złotych podatku. Zawyżenie ceny na umowie raczej nikomu nie przyszłoby do głowy, ale warto wymienić jakie byłby konsekwencje wpisania ceny niższej.

Po pierwsze, zbyt niska może sprawić, że Urząd Skarbowy nabierze podejrzeń i dokona kontroli. Dodatkowo jeżeli okaże się, że umowę chcemy zerwać, nie dostaniemy faktycznej kwoty zwrotu, a jedynie tę widniejącą na umowie. Ryzyko takiego zachowania jest niestety spore.

Wartym odnotowania w umowie faktem jest to, w jaki sposób kupujący samochód sprawdził i czy była przeprowadzona jazda próbna. Jeżeli samochód był oglądany „na oko” bez pomocy mechanika, na podwórzu, część wad może kupującemu umknąć. Usprawiedliwiona będzie wówczas niewiedza o wadach wewnętrznych pojazdu, przykładowo przetartych klockach hamulcowych. Jeżeli natomiast na umowie byłby zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu – nic nie zwolni go od konsekwencji.

Na koniec warto wprost określić, kto będzie ponosił koszty – transportu, podatku, rejestracji. W praktyce najczęściej jednak będzie to kupujący.

Umowa sprzedaży samochodu musi być  podpisać w dwóch kopiach, po jednej dla stron. Obie powinny oczywiście zostać podpisane własnoręcznie.

łatwe prawo

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz