Bez kategorii Prawo Rodzinne Rozwód

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

Bardzo często moi klienci, którzy zdecydowali się na uruchomienie sprawy rozwodowej, zadają mi pytanie:  – ,,Co w sytuacji, kiedy pozwany małżonek nie będzie stawiał się na sprawę rozwodową lub nie zajmie żadnego stanowiska/ nie złoży odpowiedzi na pozew?  Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Na to pytanie odpowiem w niniejszym wpisie.

 Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ?

Zdarza się często, że małżonek pozwany w sprawie o rozwód z powodów zarobkowych przebywa na stałe za granicą. Bywa też, że pozwany po prostu umyślnie utrudnia postępowanie sądowe przyjmując bierną postawę. Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie bywają różnorodne. Ale czy rzeczywiście sąd w takiej sytuacji nie będzie mógł zakończyć postępowania sądowego i wydać wyrok ?

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie  – Wyrok zaoczny

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego tj. art. 428 k.p.c., rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątkiem jest niestawiennictwo strony powodowej na pierwszym posiedzeniu sądowym. Posiedzenie to jest wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy. Jednocześnie przepisy stanowią, że w sprawie rozwodowej obligatoryjne jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd taki dowód musi przeprowadzić. Jednakże, co w tym przypadku jest najważniejsze, tak jak w każdej innej sprawie cywilnej, w sprawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny. Jeżeli pozwany nie stawi się na rozprawie albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. Przesłanką więc wydania przez sąd wyroku zaocznego jest bierność strony pozwanej w procesie sądowym.

Postępowanie dowodowe w przypadku niestawiennictwa pozwanego.

Czy sąd orzeknie rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Odpowiadając więc na postawione wcześniej pytanie, pomimo niestawiennictwa pozwanego czy też w sytuacji bierności pozwanego na sprawie rozwodowej, sąd może wydać wyrok, w którym orzeknie rozwód – wyrok zaoczny, który ma moc normalnego wyroku. Należy jednak pamiętać, że sąd może wydać wyrok tylko gdy zachodzą przesłanki do jego orzeczenia. W przypadku żądania rozwodu, ma to miejsce, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednocześnie, sąd nie może wydać wyroku zaocznego jedynie w oparciu o twierdzenia  powoda. W tym celu musi przeprowadzić postępowanie dowodowe a także przesłuchać powoda w charakterze strony. Sam fakt, że sąd nie przesłucha, z przyczyn opisanych wyżej, pozwanego nie oznacza, że w ogóle nie przeprowadza się dowodu z przesłuchania stron. W takiej sytuacji sąd po prostu ograniczy ten dowód do przesłuchania jednej ze stron. Czyli strony powodowej na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej w kategorii: Rozwód

Sytuacja strony pozwanej.

Strona pozwana nie pojawiając się na rozprawie rozwodowej lub nie zajmując żadnego stanowisk wiele ryzykuje.

  • Po pierwsze, sąd nie może zweryfikować tego co twierdzi strona powodowa..
  • Po drugie  sprawa rozwodowa może  zakończyć się dla pozwanego w negatywny dla niego sposób (np. orzeczeniem jego winy)

Jeżeli więc podjąłeś/podjęłaś już decyzję o tym, że nie będziesz czynnie uczestniczył w procesie rozwodowym po stronie pozwanej, rozważ czy nie przedłożyć w sądzie odpowiedzi na pozew, w której przedstawisz swoje stanowisko w sprawie oraz dowody na ich poparcie. Należy to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy  nie zgadzasz się z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie.

Unikanie Sądu to nie najlepszy pomysł

Jeśli zatem nie chcesz stawiać się na sprawie rozwodowej w sądzie lub nie zgadzasz się na rozwód, unikanie Sądu nie jest najlepszym pomysłem. Może się bowiem okazać, że sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie wydaniem wyroku zaocznego. Ma on, jak już wcześniej wskazałam, takie same skutki jak tradycyjny wyrok. W takiej sytuacji warto by było również rozważyć ustanowienie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj również: Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać?

Wszystko o Rozwodach

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz