Prawo Rodzinne Rozwód

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać?

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak przeprowadzić podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej.

Kiedy dokonujemy podziału majątku wspólnego?

Zasadniczo podziału majątku wspólnego małżonków dokonuje się na odrębnej sprawie sądowej, po zakończeniu procesu rozwodowego. Sprawy te są przed sądem rejonowym w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej

Istnieje jednak możliwość dokonania podziału majątku wspólnego małżonków podczas sprawy rozwodowej. Przewidują to przepisy prawa. Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd dokona podziału majątku wspólnego, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jak należy to rozumieć?

Innymi słowy, pomiędzy małżonkami musi istnieć zgoda co do sposobu jego przeprowadzenia. W praktyce oznacza to, że jeden z małżonków musi precyzyjnie wskazać w pozwie wszystkie składniki majątku, które sąd ma podzielić. Trzeba  określić ich wartość i wskazać sposób ich podziału. Na przykład,  któremu z małżonków mają przypaść składniki majątku wspólnego, a który ma uzyskać spłatę w gotówce. Wystarczy, że tylko jeden z małżonków wskaże sposób podziału np. w pozwie, a drugi w odpowiedzi na pozew wyrazi na niego zgodę lub wskaże identyczny sposób podziału. Przedstawiając sądowi zgodny sposób podziału prawdopodobnie nie spotkamy się z odmową.  Jednakże musimy liczyć się z tym, że sąd może, a nie musi dokonać podziału majątku wspólnego w czasie sprawy rozwodowej.

Czytaj więcej: Prawo RodzinneRozwód

Nie mogą zaskarżyć decyzji sądu o pozostawieniu wniosku o podział majątku bez rozpoznania

Oznacza to, że nawet jeżeli sąd podejmie w naszej ocenie wadliwą decyzję, to nie będziemy mogli jej poddać kontroli w drodze postępowania odwoławczego. Sąd nie poniesie żadnych konsekwencji jeśli odmówi podziału majątku.  Nawet w sytuacji, gdy nie doprowadziłoby to do nadmiernej zwłoki w przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Co zrobić jeżeli sąd nie wyraził zgody na podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej?

Jeśli sąd nie wyrazi zgody na podział lub jeżeli pomiędzy małżonkami nie doszło ostatecznie do zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas małżonkowie muszą czekać z wnioskiem o podział majątku do zakończenia sprawy rozwodowej. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego z mocy prawa powstaje między byłymi małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas można już dokonać podziału majątku wspólnego. Z wnioskiem o podział majątku można wystąpić w każdym czasie po zakończeniu sprawy rozwodowej, nie jest on bowiem ograniczony w czasie. Przepisy nie wskazują żadnego terminu, więc to kiedy zostanie złożony` wniosek o podział majątku wspólnego zależy od woli małżonków. Wniosek może złożyć każdy z byłych małżonków, nie potrzeba bowiem już do tego ich współdziałania.

Wszystko o Rozwodach

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz