Ochrona konsumenta Wzory pism

Odstąpienie od umowy – wzór z objaśnieniem

Oglądając przedmiot w sklepie możemy bezpośrednio zapoznać się z jego właściwościami. Możemy przymierzyć buty, zobaczyć jak wyglądamy w nowej bluzie, sprawdzić czy smartfon działa tak, jak tego oczekujemy.

W przypadku zakupu na odległość możemy to zrobić tylko w ograniczonym zakresie – opierając się na rozmiarze, który może różnić się w zależności od producenta czy sugerując się opiniami w internecie. Także zdjęcia przedmiotu nie zawsze oddają jego rzeczywisty wygląd.

Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli poza miejscem stałego prowadzenia przez niego działalności z fizycznym udziałem stron (na przykład na prezentacji towarów w hotelu) oraz od umowy zawartej na odległość, jeśli zawieramy ją z przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy kupujemy coś w sklepie internetowym lub przez telefon.

Na odstąpienie od umowy mamy 14 dni od otrzymania przedmiotu. Nie ma znaczenia data nadania przesyłki, tylko nasze faktyczne wejście w jej posiadanie. Jeśli umowa dotyczy kilku przedmiotów dostarczonych w różnym czasie, bieg terminu liczymy od daty dostarczenia ostatniego przedmiotu. Jeśli dotyczy regularnego dostarczania jakiegoś przedmiotu, na przykład w przypadku prenumeraty, mamy czternaście dni od dostarczenia pierwszego przedmiotu.

Adam kupił buty 1 sierpnia. Sprzedawca wysłał je 10 sierpnia, do Adama dotarły 16 sierpnia. Adam może odstąpić od umowy do 30 sierpnia włącznie.

Adam kupił w antykwariacie internetowym dwie książki: “Przewodnik po Bułgarii” i “Historię Albanii”. Sprzedający wysłał mu je w dwóch przesyłkach. Pierwszą otrzymał 2 sierpnia, drugą 6 sierpnia. Adam może odstąpić od umowy do 20 sierpnia.

Adam zaprenumerował czasopismo “Tygiel Bałkański”. 5 sierpnia otrzymał pierwszy numer. Może odstąpić od umowy do 19 sierpnia.

Od daty odstąpienia Adam ma 14 dni na zwrot przedmiotu – w tym wypadku liczyć się będzie jednak data nadania, a nie otrzymania przesyłki przez przedsiębiorcę.

Nie musimy podawać przyczyn odstąpienia od umowy. Co więcej, sprzedawca nie może nałożyć na nas żadnej kary ani dodatkowej opłaty. Może jednak zażądać pokrycia kosztów przesyłki – w tym przypadku to my ponosimy koszty odesłania przedmiotu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedający zgodził się pokryć koszty przesyłki lub nie poinformował o prawie odstąpienia od umowy). Sprzedawca powinien jednak zwrócić także koszt dostawy, jednak tylko do wysokości najniższego oferowanego (z wyłączeniem odbioru osobistego).

Sprzedający oferował wysyłkę listem poleconym za 10 złotych i paczką za 20 złotych. Kupujący wybrał paczkę, jednak sprzedający zwróci mu za przesyłkę tylko 10 złotych.

Powiedzieliśmy sobie na początku, że możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa podyktowana jest tym, że w przypadku takiej umowy nie mamy możliwości należytego zapoznania się z towarem. Dlatego, jeśli przewidujemy możliwość zwrotu, nie możemy używać zamówionego przedmiotu. Możemy jedynie zapoznać się z nim tak, jak zrobilibyśmy to w sklepie. Możemy przymierzyć buty, przejść się w nich po pokoju sprawdzając czy są wygodne, ale nie możemy wyjść w nich na wesele.

Jeśli jednak tak już się zdarzy, to musimy się liczyć z tym, że sprzedający obciąży nas kosztami z uwagi na zmniejszenie wartości przedmiotu. Tu znów wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie poinformował nas o prawie do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie jest proste i możliwie odformalizowane. Powinno zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie konsumenta: nasze dane osobowe i adres
  • oznaczenie przedsiębiorcy, czyli sprzedawcy: nazwę i adres
  • jasną i jednoznacznie sformułowaną informację o chęci odstąpienia od umowy
  • możliwie dużo informacji na temat umowy: jej numer (jeśli jest), czego umowa dotyczyła i kiedy została zawarta
  • sposób zwrotu pieniędzy
  • podpis, jeżeli wysyłamy pocztą tradycyjną

Jeśli sprzedawca zapewnia taką możliwość, można to zrobić bez konieczności wysyłania pisma, poprzez formularz na stronie sklepu internetowego. Zazwyczaj oznacza to po prostu kliknięcie w przycisk “Anuluj zamówienie” lub podobny.

Jednak nie wszyscy sprzedawcy udostępniają taką możliwość – wtedy należy wysłać pismo informujące o naszej woli odstąpienia od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym na adres przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może się jednak zgodzić na odstąpienie od umowy drogą elektroniczną. Wtedy wystarczy e-mail. W każdym przypadku powinniśmy otrzymać od przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko sytuacji zawieranych z przedsiębiorcą. Powyższe uprawnienia nie przysługują nam jeżeli zawieramy transakcję z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Jan robił porządki w domu i postanowił sprzedać w internecie konsolę do gier. Kupił ją Adam, jednak zechciał odstąpić od umowy argumentując, że ta została zawarta na odległość. Jan sprzedawał konsolę jako osoba fizyczna, więc Adam nie może odstąpić od umowy na podstawie powyższych przepisów.

Pobierz wzór – Odstąpienie od umowy

word_dl

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz