Dług Komornik Prawo Rodzinne

Małżeńska rozdzielność majątkowa w trakcie egzekucji komorniczej

para pije kawe

Czy możliwa jest ustanowienie majątkowej rozdzielności małżeńskiej podczas trwającej egzekucji komorniczej?

Tak, ale w stosunku do toczącej się egzekucji nie będzie miała ona żadnych skutków prawnych, jeżeli będzie polegała na zawarciu intercyzy między małżonkami. Poniżej prezentuję interesujący nas przepis Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 7872 KPC

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wyłącza obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.

Dlaczego zaakcentowałem fakt, że musi nastąpić na skutek intercyzy, aby była nieskuteczna wobec egzekucji? Bowiem jest to tylko jeden z możliwych sposobów wprowadzenia rozdzielności majątkowej, a inne przykłady już będą skuteczne względem wierzyciela – zwłaszcza rozwód, który również kończy ustawową wspólność majątkową małżonków.

Sąd Najwyższy bowiem podjął uchwałę o sygn. akt III CZP 132/09, z której jasno wynika, że po rozwodzie i podziale majątku wspólnego, egzekucja nie może być prowadzona wobec części majątku, która przypadła byłemu małżonkowi dłużnika:

„Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 k.p.c)”.

Oczywiście, co również jest podkreślone w tej uchwale, musi zostać wystosowany odpowiedni wniosek przez byłego małżonka.

Jeżeli zaś zastanawiasz się kiedy możliwa jest egzekucja z majątku wspólnego małżonków, a kiedy w ogóle jest niedopuszczalna, zachęcam do prześledzenia osobnego artykułu.

Aleksander Serwiński

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz