Alimenty Prawo Rodzinne Rozwód

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Ile trwa sprawa rozwodowa
Ile trwa sprawa rozwodowa?
4.8 (96%) 10 vote[s]

Jedną z kluczowych kwestii, które dręczą powodów przed wystąpieniem do sądu jest czas rozpoznania sprawy. Nic dziwnego, że problem ten pojawia się przy postępowaniach o rozwód. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się ile trwa sprawa rozwodowa.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Faktycznie są sytuacje, w których sprawa zakończy się na jednej rozprawie. Częściej jednak postępowanie rozwodowe będzie ciągnęło się miesiącami, a nawet latami. Wszystko zależy de facto od okoliczności sprawy. Istotne dla wskazania ile trwa sprawa rozwodowa będą: zgoda małżonków, wina w rozpadzie pożycia, istnienie wspólnego potomstwa małżonków, jednoczesne dochodzenie alimentów przez stronę, wniosek o eksmisję małżonka i  podział majątku wspólnego.

 Ile trwa sprawa rozwodowa przy zgodzie małżonków na rozwód

Obustronna zgoda małżonków na rozwód to najważniejszy czynnik wpływający na to, ile trwa sprawa rozwodowa. W przypadku konfliktu, każda kwestia będzie musiała zostać poddana pod rozwagę sądu, by zakończyć spór między małżonkami nie budząc wątpliwości.

W przypadku braku zgody istnieje także obawa, że sąd może nie zgodzić się na rozwód (zob. Kiedy sąd może nie zgodzić się na rozwód? Przesłanki orzeczenia rozwodu). Sąd ze szczególną uwagą zbada, czy orzeczenie rozwodowe nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia interesu i dobra pozwanego współmałżonka będą podlegać analizie, co dodatkowo wydłuży rozpoznanie sprawy.

Duże znaczenie będzie miał tu także konsensus małżonków co do kwestii powiązanych z rozstaniem, tj. opieka nad małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty… Każdy ewentualny konflikt między stronami postępowania rozwodowego będzie musiał być przez sąd rozpoznany, co wydłuża w sposób oczywisty rozstrzygnięcie sprawy.

Ile trwa sprawa rozwodowa przy orzeczeniu o winie współmałżonka

Jedną z głównych przyczyn wydłużających postępowanie rozwodowe stanowi orzeczenie o winie jednego z małżonków w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Stwierdzenie istnienia przesłanki winy przez sąd ma bardzo szerokie konsekwencje prawne. Wieloletnie alimenty na byłego, niewinnego małżonka, to tylko jedno z wielu uciążliwości, którymi może zostać obciążony winny małżonek. Nie dziwi wiec fakt, iż powinno być poddane wnikliwej analizie w postępowaniu dowodowym.

Przeprowadzenie postępowania dowodowego wiąże się z rozpoznaniem sytuacji osobistej małżonków. Jednym z podstawowych środków dowodowych w sprawach małżeńskich stanowi przesłuchanie świadków, które może potrwać wiele godzin. Sąd nie zawsze dysponuje wystarczającą ilością czasu, by zapoznać się z całokształtem materiału  dowodowego na jednej rozprawie. Wobec tego czasem może pojawić się konieczność przeprowadzenia kilku rozpraw, w różnych odstępach czasu.

Jeżeli małżonek inicjujący postępowanie wniesie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a pozwany zgodzi się z jego żądaniem – możemy liczyć się z szybszym rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji sąd ogranicza postępowanie dowodowe, które jest główną przyczyną rozwlekania postępowania w czasie, do minimum. Najczęściej poprzestanie tylko na zeznaniach stron.

Wspólne małoletnie dzieci

Sprawa może skomplikować się także w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Wówczas przedmiotem badania sądu staje się dodatkowo kwestia władzy rodzicielskiej. Ponadto rozpoznaniu będą podlegały kontakty z dzieckiem przez rodzica, który nie będzie sprawował stałej pieczy nad dzieckiem.

Aby orzec o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez małżonków po orzeczeniu rozwodu, sąd będzie musiał rozważyć sytuację wychowawczą dziecka u każdego z rodziców. W związku z tym analizie nie będą podlegać wyłącznie kwestie osobiste małżonków, dotyczące wywiązywania się z obowiązków małżeńskich. Istotnym elementem rozpoznania sprawy staną się także obowiązki rodzicielskie – wszystko to w oparciu o dobro małoletnich dzieci.

Alimenty

Gdy rozstający się przed sądem małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, często elementem nieodłącznym rozpoznania sprawy staje się obowiązek ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania. Podobnie o alimenty może się starać małżonek znajdujący się w niedostatku, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz małżonek niewinny od małżonka winnego, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka.

Ile trwa sprawa rozwodowa, w której poruszona jest kwestia alimentacji? To zależy. Tak jak zasadność pomocy materialnej rodzica na utrzymanie małoletniego dziecka nie budzi wątpliwości, tak alimenty na małżonka mogą stwarzać komplikacje. W tej drugiej sytuacji sąd musi zbadać istnienie przesłanek „niedostatku” oraz „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej”. Pojęcia te nie są zdefiniowane przez ustawodawcę, wobec tego należą do oceny sądu, zbudowanej w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Dla usprawnienia rozpoznania sprawy małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd uwzględnia je, jeżeli realizuje dobro dziecka.

Eksmisja małżonka

Jeżeli jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Rozpoznanie takiego wniosku również może rozłożyć się w czasie. Jest to bardzo surowy środek, toteż wymaga skrupulatnej analizy sądu w postępowaniu dowodowym.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym to już ostatni z elementów komplikujących odpowiedź na pytanie „Ile trwa sprawa rozwodowa?”.

Zasadniczo sąd nie przeprowadza takiego podziału, z uwagi na fakt, iż może powodować nadmierną zwłokę w postępowaniu. Jednakże, gdy majątek małżonków był niewielki, bądź istnieje zgoda małżonków do rozpoznania tej kwestii – sąd może orzec w tym zakresie.  Nie oznacza to jednak, że w tych „prostszych” sprawach zwłoka nie nastąpi. Każda kwestia poboczna rozpoznawana obok sprawy rozwodowej, może wiązać się z wydłużeniem czasu postępowania.

Ile trwa sprawa rozwodowa? – podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, najszybciej (nawet na jednej rozprawie) mogą rozwieźć się małżonkowie zgodni, rozstający się bez orzekania o winie i niemający wspólnych małoletnich dzieci. Każdy inny przypadek komplikuje sprawę rozwodową, wydłużając jej czas.

Nie warto jednak dążyć do jak najszybszego rozpoznania sprawy kosztem pominięcia kwestii pobocznych. Każda z nich jest istotna i prędzej czy później będziesz musiał/a się z nimi zmierzyć.

Marta Bieńkiewicz

1 Komentarz

Zostaw komentarz

  • Witam,
    Czy orientuje się Pani jak wygląda podział majątku w Austrii? Były mąż jest Polakiem, kupiliśmy dom do remontu z działką w Austrii ,w trakcie trwania małżeństwa, na akcie notarialnym figuruje on sam, mieliśmy wspólność ustawową.Trwa sprawa o podział majątku w Polsce już ponad 3 lata z ruchomościami z Austrii(on tam mieszka i pracuje, ja jestem w Polsce) w jaki sposób mogę wystąpić o podział majątku wspólnego w Austrii? Gdzie to załatwiać? Będę wdzięczna za ukierunkowanie i podpowiedź.