Dług Komornik

Czy komornik może wejść na siłę do mieszkania?

Czy komornik może wejść na siłę do mieszkania
Czy komornik może wejść na siłę do mieszkania?
5 (100%) 10 vote[s]

Celem prowadzenia egzekucji jest przymusowe wykonanie niespełnionego w terminie zobowiązania. Jak daleko sięga ten przymus? Czy komornik może wejść na siłę do mieszkania? Na te pytania odpowiem w poniższym artykule.

Uprawnienia komornika

Art. 814 § 1 wyposaża komorników w szerokie uprawnienia umożliwiające skuteczne przeprowadzenie egzekucji. Na jego mocy komornik może:

  • otworzyć mieszkanie; w tej sytuacji zazwyczaj skorzysta z pomocy ślusarza.
  • otworzyć inne pomieszczenia oraz schowki oraz je przeszukać
  • przeszukać mieszkanie;
  • przeszukać rzeczy;
  • przeszukać odzież; szczególnie jeżeli zachodzi podejrzenie, chce schować posiadane przy sobie przedmioty by uchronić je przed egzekucją. Co więcej, jeżeli dłużnik oddaje podczas egzekucji przedmioty domownikowi lub osobie trzeciej to uprawnienia komornika do przeszukania rozciągają się także na te osoby. Przeszukiwać może tylko osoba tej samej płci.

Zmiany od 1 stycznia 2019

Należy pamiętać, że po 1 stycznia 2019 roku otwarcia lub przeszukania mieszkania komornik może dokonać wyłącznie w asyście Policji. Jest to konsekwencja tegorocznej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Stopień ingerencji w prywatność jest tu na tyle istotny, że art. 814 traktuje się jako ostateczność. Może być zastosowany tylko, jeżeli cel egzekucji tego wymaga – a więc nie da się go urzeczywistnić w inny sposób, a użycie wspomnianych środków pozostaje w bezpośrednim związku z egzekucją.

Policja może udzielić pomocy komornikowi w czynnościach, jeżeli komornik natrafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający prowadzenie egzekucji, a także w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku agresywnego zachowania dłużnika.

Komornik Jan T. przyszedł do dłużnika Macieja W. celem rozpoczęcia egzekucji. Maciej W. odmówił wpuszczenia go do mieszkania, posługując się przy tym wulgaryzmami. Gdy Jan T. ponownie poprosił o poddanie się egzekucji, Maciej W. zaczął rzucać w jego kierunku różnymi przedmiotami. W tej sytuacji konieczna jest asysta Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz wykonania egzekucji.

Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję.

Taka asysta wymaga pisemnego wezwania oraz odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika na co najmniej siedem dni wcześniej. Jednak wspomniane rozporządzenie przewiduje także sytuację szczególną, kiedy pomoc Policji może być niezwłoczna. Są to przypadki, gdy zwłoka w egzekucji groziłaby jej udaremnieniem – na przykład zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dłużnik ucieknie. W tej sytuacji wystarczy ustne wezwanie komornika, jednak ten nadal musi okazać tytuł wykonawczy, a po zakończeniu czynności nadesłać jego odpis.

Czytaj także...

Opłata

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa z 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.  Art. 36 ust. 1 nakłada na dłużnika opłatę dodatkową w stałej wysokości 1000 złotych za udział komornika w usunięciu oporu dłużnika. Do tego czasu opłata ta wynosi 25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od nowego roku zniknie opłata za asystę Policji.

Podsumowując – Czy komornik może wejść na siłę do mieszkania?

Tak, komornik posiadający tytuł wykonawczy ma prawo wejść do mieszkania. Jeśli dłużnik odmówi, to komornik wróci z asystą policji, a dłużnik zostanie obciąży dodatkowymi kosztami.

Damian Karaszewski

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Potrzebujesz Pomocy?

Pledziewicz Kancelaria

Pledziewicz Kancelaria to specjalizująca się w prawie bankowym, wierzytelnościach i sprawach komorniczych kancelaria radcowska. Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Zapoznaj się z ofertą