Księgi Wieczyste Ochrona konsumenta Prawo Bankowe

Kwit mazalny – czym jest i jak go uzyskać?

kwit mazalny
Kwit mazalny – czym jest i jak go uzyskać?
4.8 (96.67%) 6 vote[s]

Dowiedz się jak czym jest i jak uzyskać kwit mazalny. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ściśle związanym z wierzytelnością, która wraz z wykonaniem zobowiązania wygasa. Jednak samo wygaśnięcie hipoteki nie powoduje jednoczesnego usunięcia wpisu z działu IV księgi wieczystej obciążonej nieruchomości – by to nastąpiło konieczny jest wniosek o wykreślenie hipoteki (patrz artykuł: wniosek o wykreślenie hipoteki”). Jednak pierwszą czynnością jaką powinniśmy podjąć w dążeniu do „uwolnienia” naszej nieruchomości jest uzyskanie od wierzyciela zgody na wykreślenie hipoteki. Zgodą tą jest oczywiście  kwit mazalny, który stanowi obowiązkowy załącznik do ww. wniosku.

Jak uzyskać kwit mazalny?

Aby uzyskać kwit mazalny powinniśmy się zwrócić z wnioskiem do banku o jego sporządzenie i doręczenie na nasz adres. We wniosku takim należy, poza wskazaniem naszych danych, koniecznie określić numer umowy kredytowej do jakiej odnosi się wniosek, a także numer księgi wieczystej, z której wpis hipoteczny ma zostać usunięty – przykładowy wniosek w załączeniu.

W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel w świetle prawa obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W związku z czym nie powinniśmy spotkać się z odmową z jego strony. Co jeśli jednak nie uzyskamy od wierzyciela kwitu mazalnego? Przysługuje nam roszczenie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym.

Podstawą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest zgoda wierzyciela. Przepisy wskazują, że podstawę dla dokonania wpisu (wykreślenia) do księgi wieczystej ma stanowić dokument z podpisem notarialnie poświadczonym. Chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tak jest w przypadku banków, których oświadczenie jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę dla wykreślenia hipoteki. Nie ono wymaga dodatkowego potwierdzenia przez notariusza.

Jak pozbyć się wpisu sprzed wielu lat?

Jeśli chodzi o wpisy hipotek z zamierzchłych czasów, dotyczące zobowiązań, które były zaciągane w instytucjach dziś już nieistniejących to w większości przypadków Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odpowiednim podmiotem, do którego możemy zwrócić się z wnioskiem o wydanie kwitu mazalnego. Gotowy do wypełnienia wniosek wraz ze wskazaniami odnośnie adresu, na jaki należy go przesłać oraz załącznikami jakie należy dołączyć do wniosku znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kwit mazalny stanowi obowiązkowy załącznik, umożliwiający nadanie biegu wnioskowi o usunięcie wpisu hipoteki z księgi wieczystej. Dlatego by pozbyć się wygasłych hipotek z księgi wieczystej swojej nieruchomości i móc cieszyć się jest „czystą kartą” IV działu księgi wieczystej naszej nieruchomości – należy zacząć właśnie od uzyskania go od byłego (czyt. zaspokojonego) wierzyciela.

Pobierz wzór – Wniosek o wydanie kwitu mazalnego

word_dl

apl. radc. Jagoda Frączkowska

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz

Znajdź Księgę Wieczystą