Zobowiązania

4 zasady bezpiecznego pożyczania rodzinie i znajomym

człowiek trzymający pieniądze

Pożyczki pieniężne dokonywane między rodziną i znajomymi należą do naszej codzienności. Tym bardziej warto wiedzieć jak bezpiecznie zawierać podobne transakcje. Poniżej wskazuję 4 żelazne zasady, którymi powinniśmy się kierować, nie chcąc stracić pożyczonych środków pieniężnych.

  1. Utrwalenie na piśmie faktu wydania kwoty pożyczki

Tak – utrwalenie na trwałym nośniku (najlepiej na papierze) tego, że wypłaciliśmy danej osobie określoną kwotę tytułem pożyczki jest ważniejsze nawet od spisania umowy pożyczki na piśmie. Jeśli pożyczamy w takich warunkach, że umowy po prostu nie jesteśmy w stanie spisać – poprośmy pożyczającego o odręczną notatkę (choćby na skrawku papieru wyrwanym z gazety będącej akurat pod ręką) w której potwierdzi on, że danego dnia odebrał od nas daną kwotę tytułem pożyczki. Pod tym krótkim oświadczeniem koniecznie osoba, która od nas pożycza powinna złożyć swój czytelny podpis.

Możemy również zrobić przelew bankowy na konto pożyczkobiorcy w tytule takiego przelewu koniecznie wpisując słowo „pożyczka”.

Takie potwierdzenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa pożyczkodawcy. Wówczas będzie możliwe wyegzekwowanie pożyczonej kwoty nawet jeśli nie spiszemy umowy jako takiej. Natomiast bez potwierdzenia wydania kwoty pożyczki nie pomoże nam nawet najlepsza umowa.

  1. Spisanie umowy

Przede wszystkim pamiętajmy o zasadzie wskazanej w punkcie 1. W dalszej kolejności pomyślmy o podpisaniu umowy pożyczki, co zawsze jest korzystne. Taka umowa nie musi być długa i skomplikowana. Oczywiście im bardziej przemyślana, tym lepiej, jednak w braku innych możliwości, wystarczy chociażby kartka z zeszytu oraz odręcznie nakreślone podstawowe postanowienia. Należy wskazać datę zawarcia umowy, jej strony (imię, nazwisko, adres zamieszkania), kwotę pożyczki oraz termin jej zwrotu.

Jeśli przy okazji spisywania takiej umowy od razu przekazujemy kwotę pożyczki w gotówce, konieczne zaznaczmy to w umowie, np. w ten sposób: „kwota pożyczki została wydana przy podpisaniu niniejszej umowy”. Wówczas taka umowa stanowi dla nas również dowód wydania kwoty pożyczki.

Oczywiście na końcu umowy powinny znajdować się czytelne podpisy obu stron, a najlepiej również małżonka osoby, która pieniądze pożycza, o czym szerzej za chwilę.

  1. Określ dokładny termin zwrotu pożyczki

W umowie albo pisemnym potwierdzeniu przekazania kwoty pożyczki warto wskazać jaki jest jej termin zwrotu. Nie jest to postanowienie konieczne, ale upraszcza sytuację procesową pożyczkodawcy. To rozwiązanie sprawi, że pożyczone kwoty wyegzekwujemy szybciej, niż wówczas gdybyśmy udzielili pożyczki bezterminowej.

  1. Pisemna zgoda małżonka osoby pożyczającej

W praktyce  przy okazji pożyczek dla rodziny i znajomych nie łatwo taką pisemną zgodę małżonka otrzymać. Warto jednak się o to postarać. Brak takiego podpisu może nas kosztować faktyczną utratę pieniędzy. Teoretycznie uzyskamy wyrok nakazujący dłużnikowi aby zwrócił nam kwotę pożyczki, może się jednak okazać, że cały jego majątek znajduje się we wspólności małżeńskiej (co jest bardzo częste) i nie będziemy mogli się z niego zaspokoić.

Ustrzeżemy się przed takim scenariuszem gdy pod pisemnym potwierdzeniem wydania kwoty pożyczki albo pod umową pożyczki swój pisemny podpis złoży także małżonek pożyczkobiorcy.

Jeżeli pożyczamy według powyższych czterech zasad zdobycie wyroku sądowego nakazującego pożyczkobiorcy zwrot pożyczonej kwoty nie powinno stanowić większego problemu.

r. pr. Magdalena Pledziewicz

Dodaj Komentarz

Zostaw komentarz